Karma チャージャー

Karma 用オールインワン型充電ソリューション。

対応製品: Karma

品番: RQBLT-006
JAN: 4936080893279
価格: ¥14,000(税抜)

¥15,400(税込)

    この Karma 向けオールインワン型充電ソリューションでは、Karma のバッテリーとコントローラーの同時充電が可能です。また、Karma Grip と他の USB-C デバイスの充電にも利用できます。

  • ・Karma 用オールインワン型充電ソリューション
  • ・Karma バッテリーとコントローラーを同時に充電可能
  • ・Karma Grip と他の USB-C デバイスも充電できます